Skip to content

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie
„Wpływ pandemii Covid – 19 na sen”

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie
„Wpływ pandemii Covid – 19 na sen”

Polskie Towarzystwo Badań nad Snem

Polskie Towarzystwo Badań nad Snem jest stowarzyszeniem mającym na celu:

  • rozwój polskiej myśli naukowej w dziedzinie badań nad snem,
  • kształtowanie i udoskonalanie opieki lekarskiej w zakresie medycyny snu.

Dla osiągnięcia powyższych celów Towarzystwo m.in.:

  • propaguje zdobycze naukowe w zakresie badań nad snem wśród lekarzy i specjalistów innych dziedzin wiedzy, udziela pomocy w podnoszeniu kwalifikacji i współdziała w ich dokształcaniu,
  • organizuje i współdziała w organizowaniu krajowych lub międzynarodowych zjazdów, narad, posiedzeń, kursów, wystaw, itp.

Stowarzyszenie Edumedica

Stowarzyszenie Edumedica realizuje statutowe działania obejmujące szeroko pojętą edukację zdrowotną przy merytorycznym wsparciu ekspertów.

Podstawowe cele Stowarzyszenia to: pogłębianie wiedzy oraz kwalifikacji zawodowych profesjonalistów z obszaru medycyny i farmacji oraz inicjowanie i wspieranie badań naukowych w tym zakresie, a także promocja zdrowia i edukacja pacjentów – popularyzacja wiedzy o zdrowym stylu życia.

Kolejnym celem stowarzyszenia jest tworzenie rekomendacji oraz standardów rozpoznawania, leczenia, rehabilitacji i zapobiegania chorobom somatycznym i psychicznym.